ULUSD u Bugojnu

AKTIVNOSTI

FORMULAR ZA ČLANSTVO
ULUSD

UDRUŽENJE LIKOVNIH UMJETNIKA SKOPALJSKE DOLINE

Adresa: Nugle II, bb Bugojno

e-mail: ulusdbu@gmail.com

mob: 063/249 203

PRISTUPNICA U ČLANSTVO ULUSD-a

Ime i prezime:

______________________________________________________________

Adresa stanovanja: ulica, mjesto, poštanski broj:

______________________________________________________________

Telefon, fax, mobitel:

______________________________________________________________

E-mail adresa, web stranice:

______________________________________________________________

Mjesto i datum rođenja:

______________________________________________________________

Zanimanje i zvanje:

______________________________________________________________

Profesionalni status (zaokružiti):

1. Stalno zaposlen/a
2. Samostalni umjetnik/ca
3. Honorarno zaposlen/a
4. Free lance
5. Ništa od navedenog

U sadašnjem profesionalnom statusu od godine ______________________

Mjesto zaposlenja, telefon i e-mail adresa (za stalno zaposlene):

______________________________________________________________

Formalni naziv radnog mjesta (za stalno zaposlene):

______________________________________________________________

Članstvo u drugim profesionalnim udruženjima i funkcuija koju obavljate u udruženju:

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Opće obrazovanje (kad, gdje)

a) osnovna škola_______________________________________________

b) srednja škola________________________________________________

c) viša škola___________________________________________________

d) visoka škola/fakultet__________________________________________

Koje strane jezike govorite?

1. _________________________________________________
2. _________________________________________________
3. _________________________________________________

Od koje se godine aktivno bavite umjetničkom djelatnošću? _____________________

Profesionalno usavršavanje (sudjelovanje na seminarima, radionicama, kursevima i sl – naznačiti područje usavršavanja, te mjesto i vrijeme):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Likovne kolonije (naziv kolonije,gdje i kad):

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Samostalne izložbe (gdje, kad):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Grupne izložbe (gdje, kad):

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Značajniji radovi koji su izloženi ili se nalaze na javnim mjestima:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nagrade (naziv, te gdje i kad je dodijeljena):

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Pedagoški rad (gdje, kad):

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Biografija:

(treba obuhvatiti sve bitne momente)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prijavljeni radovi (naziv (ili opis), godina nastanka):

1. _______________________________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________________________

4. _______________________________________________________________________________________

5. _______________________________________________________________________________________

6. _______________________________________________________________________________________

7. _______________________________________________________________________________________

8. _______________________________________________________________________________________

9. _______________________________________________________________________________________

10. _______________________________________________________________________________________

Šta kandidat očekuje po ulasku u članstvo od ULUSDA:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

U________________________, dne _________________________ .g.

____________________________

(vlastoručni potpis kandidata)

DODATAK PRISTUPNICI:

I Z J A V A

1. Izjavljujem da želim postati redovnim članom ULUSD-a
2. Prihvaćam odredbe Statuta ULUSD-a
3. Izjavljujem da sam prijavom na natječaj svjestan mogućih oštećenja prijavljenih radova u postupku žiriranja, te da na sebe preuzimam rizik njihovih eventualnog oštećenja, odnosno da u tom slučaju neću tražiti odštetu od udruge.

___________________________________

(vlastoručni potpis kandidata)