NAJAVA IZLOŽBE ,,AA”

ART AKCIJA

ULUSD U DRUGOJ POLOVINI MJESECA FEBRUARA 2013.g. PLANIRA NAPRAVITI IZLOŽBU PRODAJNOG KARAKTERA, A NA NJOJ IZLAŽU SVI ZAINTERESIRANI ČLANOVI UDRUŽENJA S ONOLIKO RADOVA KOLIKO ONI ŽELE DA IZLOŽE I SA CIJENAMA KOJE ONI ODREDE!

IZLOŽBA JE NAZVANA  ,,ART AKCIJA” IZ RAZLOGA ŠTO ĆE IZLAGAĆI PRODAVATI SVOJE RADOVE KOJI SU I DO ČETIRI PUTA JEFTINIJI NEGO U STVARNOJ PRODAJI, A PROJEKAT PRODAJE JE KONCIPIRAN TAKO DA ĆE 50% PRIHODA OD PRODAJE IĆI AUTORU DOK ĆE DRUGIH 50% PRIHODA IĆI ZA GALERIJSKE TROŠKOVE I FINANSIJSKOJ POTPORI ZA OPSTANAK I ŠTO EFIKASNIJI RAD UDRUŽENJA!