O UDRUŽENJU

UDRUŽENJE LIKOVNIH UMJETNIKA SKOPALJSKE DOLINE BUGOJNO

BIH, BUGOJNO, NUGLE II/2 bb 70230 Prostorije KSC-a

Udruženje likovnih umjetnika Skopaljske doline -ULUSD je samostalno, nevladino, nepolitičko, društveno, kulturno – umjetničko, slobodno i dobrovoljno udruženje čiji je cilj pokretanje likovne scene u Bugojnu i Skopaljskoj dolini, a dugoročni cilj udruženja je da se mladim generacijama ostavi kulturno, umjetničko i likovno nasleđe koje će omogućavati lakši životni put i bolju i uspješniju likovnu scenu umjetnika sa ovih prostora. ULUSD podstiče, kordinira aktivnost svojih članova na ostvarivanju zajedničkih ciljeva u skladu sa Ustavom, zakonima i Programom ULUSD-a.
Ostvarivanjem ciljeva i zadataka ULUSD:
-njeguje, podržava i razvija likovnu umjetnost ovog kraja i kulturnu baštinu
-doprinosi razvoju svojih članova na dostignuću njihovih punih fizičkih, umnih, duhovnih i društvenih mogućnosti
-podstiče i pomaže aktivno učešće u razvoju kulture i umjetnosti,
-stvara mogućnost svojim članovima da se bave i usavršavaju u jednom ili više kulturno-umjetničkih uzraza,
-organizuje pripreme i i javno izvodjenje kulturno-umjetničkih programa i javnih izlaganja za svoje i druge članove,
-podiže kulturni nivo članova i razvija smisao za društveni život,
-učestvuje u obilježavanju raznih jubileja i praznika, učestvuje na smotrama, festivalima i drugim kulturno-umjetničkim manifestacijama,
-kod svojih članova razvija i neguje smisao za očuvanje kulturne baštine i drugih kulturnih vrijednosti.

ULUSD je osnovan 24.02.2011.godine u Kulturno-sportskom centru Bugojno.

Predsjednik skupstine: Vahid Durakovic
Predsjednik udruženja: Hazim Ćišić
Tajnik udruzenja: Antonio Dzolan

Upravni odbor udruženja sačinjavaju:
1.Hazim Čišić
2.Mulo Agic
3.Nikola Ivić Ivac
4.Antonio Džolan
5.Vahid Durakovic
6.Adina Kero
7.Selma Slipac
8.Nataša Vukadin

 

Svi zainteresovani koji žele da postanu članovi ULUSD-a trebaju popuniti Formular za pristupanje u članstvo i dostaviti ga na adresu udruženja Nugle II, bb Bugojno (JU KSC Bugojno) zajedno sa najmanje 6 radova (3 crteža i 3 ulja ili akrila na platnu ili neke druge tehnike) i svojom biografijom.